Our BLOG
朱祖吉美多傑仁波切
的部落格
 
Sang Lung Temple
西藏「桑隆寺」大殿重建
 
       info@lcnt.org
動態 Activities
煙供法會通知

煙供法會通知 (迴向魔怨部衆火施儀軌煙供)


米滂寧波車之意伏藏  迴向魔怨部衆火施儀軌煙供法會

龍欽心髓明光佛學會誠意邀請 朱祖吉美多傑寧波車 主持 :

迴向魔怨部衆火施儀軌煙供法會


2019年12月29日(星期日)中午12時

中午12:00 (開始) ~下午5:00     


尊貴的 祖古吉美多傑寧波車簡介:

尊貴的 朱祖吉美多傑寧波車為藏傳佛教寧瑪巴龍欽心髓傳承大道場 - 「密宗教法勝乘洲」聖地桑隆寺的金剛上師,他年幼時被認定為尊貴的 朱祖丹貝尼瑪寧波車之轉世。此世寧波車於七歲時在桑隆寺出家之後,精進學習聲明、修辭學、中觀、因明與般若等諸大典籍。並且在龍欽心髓大圓滿傳承持有者-第四世多竹千法王與殊勝祖古晉美偉瑟仁波切兩位座前獲得上下寧體、大寶伏藏、甲村寧波六卷岩藏法等灌頂與口傳,並且思修五十萬前行、上師瑜伽、氣脈明點、大圓滿等教法,此外亦於如意寶晉美彭措法王座前領受許多灌頂、口傳與教授,並致力於各大教法的聞、思、修。

寧波車在聖地 桑隆寺圓滿多次百日閉關,其後前往印度各大聖地朝拜。之後於錫金在大恩上師第四世多竹千法王座前領受經教、灌頂,並閉關實修三年三個月上師瑜伽、三根本等心髓教法,念修切中要點且獲得實效。圓滿出關之後,寧波車前往尼泊爾普巴金剛聖地「陽累學」長期閉關實修普巴金剛,亦做補全護摩圓滿而獲得很好的證量,並且在尊貴的賈札法王座前領受許多大圓滿不共的教授與口傳。另外,寧波車也在白玉貝諾法王、敏卓林赤欽法王等座前領受前行、氣脈明點、大圓滿等的教授,並於經教、伏藏、淨觀方面廣大且如法地聞思與修持。

此煙供名為 迴向魔怨部衆火施儀軌 - 解脫一切惡緣

此煙供又名白煙供或下煙供,主尊為四臂觀音。此乃圓滿布施波羅蜜多,能息減諸障礙之殊勝方便。尤其於末法時代諸衆生之貪欲增上之時,諸多邪魔作害,彼衆為財食而漂游種種之境,流行瘟疫,世界紛亂動盪,若行持此法,則能平息障礙與禍患,遠離病魔,息減惡夢,增上順緣,圓滿資糧等自他暫時及究竟之利樂。

綜合言之,此下煙供所施之對象為六道衆生,尤其餓鬼及地獄道眾生,以及多生今世一切債主眾。

吉美多傑寧波車將先授予此煙供之口傳,以便各人可以同時修持此儀軌。此儀軌為寧瑪派19世紀傑出上師米滂寧波車之意伏藏。


煙供地點及費用 (請先預約):

費用每位HK$300,費用包含煙供所需供品及中午素菜飯盒乙份。(請自行安排前往場地交通工具)

有關煙供事宜, 請聯絡劉太(9863 8220) 及 李小姐(9023 3028)

金剛精舍地址:元朗十八鄉南坑排,義主園105號

交通:可於西鐵朗屏站B出口,過行人天橋後有巴士站,乘K66巴士(往大棠),或於元朗千色廣場對面乘搭往大棠小巴,在安康護老院站(水蕉新樓站)下車,於“康護老院”與 “榕苑士多”之間的馬路直入,至路盡頭小屋,右轉小彎入另一長路,直行見義立園信箱,再上一小斜路便到達。